Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut                      

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 14. december 2018 15:50 UTC


På satellitdata optaget 13. december 2018 20:44 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Tunua, blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser. 

07. I Simpson Passage: Enkelte skosser. 

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser. 

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte skosser. 

12. I Knækket: Enkelte skosser.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser. 

14. I Sermilik: Område af 1-2/10 bræis i den nordlige ende, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser. 

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser.

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 14. december 2018 09:20 UTC for strækningen Ikerasak til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret: 

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.
 
22. I Kuanit Sava: Spredte isbjerge og skosser. 

23. I Bredefjord: I den nordøstlige ende fra Narsaq Sund til Manitsoq et stort, aflangt  område af 4-6/10 bræis. I den centrale del en revle af bræis og ellers mange isbjerge og skosser i hele fjorden.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: I den nordøstlige del af ruten 3-4/10 bræis med lokale områder af 8-9/10. I den sydvestlige og centrale del 2-4/10 bræis, samt mange isbjerge og skosser i hele ruten. Enkelt revle af bræis samt spredte isbjerge og skosser i Tasiussaq-bugten.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Mange isbjerge og skosser nord for Unertoq, ellers enkelte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Ved vestlige munding enkelte isbjerge og spredte skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte skosser.   

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser. 

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og spredte skosser.
    
31. I Tunuaraq: Område af 3-5/10 bræis i den nordøstlige del, samt mange isbjerge og skosser i hele ruten.

32. I Narsaq Sund: Mindre områder i den nordvestlige del af Sundet af 6-8/10 bræis, samt mange isbjerge og skosser i den sydlige del. Ellers spredte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Mindre område af 1/10 bræis i den nordlige del, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

35. I Tunugdliarfik: I nordlige og centrale del spredte områder med nyis og tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.
 
36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte skosser.

37. I Mato løb: Enkelte skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Enkelte områder med nyis i den nordlige del, ellers enkelte skosser.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Enkelte skosser.

43. I Ikerasarssungnut: Enkelte skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Enkelte skosser. 

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.
 
47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte skosser. 

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte skosser. 

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte skosser. 

52. I Umanarssup tunua: Enkelte skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte skosser.

55. I Qaersup Ikerasa: Enkelte skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser. 

57. I nordlige Umanartut: Enkelte skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.
    
59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Områder af nyis og tyndis i den nordøstlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.
 
64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte skosser.
    
71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser. 

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret.
 
78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte skosser.

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser med enkelte skosser i selve ruten.

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal - Aappilattoq: Enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Aappilattoq - Sermerunerit: Syd for Sermerunerit, i den vestlige ende af det smalle sted, område af 2-3/10 bræis i form af revler, i hele fjordens bredde. Ellers enkelte isbjerge og skosser.
 
87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Syd for Sermerunerit, i den vestlige ende af det smalle sted, område af 2-3/10 bræis i form af revler, i hele fjordens bredde. Ellers enkelte isbjerge og mange skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: I området syd for Sermeq Kujatdleq 3-4/10 bræis i hele fjordens bredde, med enkelte mindre bælter af 7-8/10 bræis. Syd for Kangerdluk mange isbjerge og skosser, og ellers enkelte revler af bræis samt spredte isbjerge og mange skosser.

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 18. december 2018. 

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.
 
Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.