Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Tirsdag den 20. marts
Månedsprognose

Efter en temmelig kold marts måned indtil nu, er vores omkringliggende farvande blevet kølet betydeligt ned, og det giver den rigtige forårsvarme svære betingelser. Vi må derfor fortsat indstille os på koldere vejr i de kommende uger, end hvad vi plejer at se på denne årstid. Hvad påsken angår, starter den temmelig ustadig og kølig, men ser i skrivende stund ud til at ende ganske hæderlig og med god plads til solen de fleste steder.

Uge 13:
I starten af ugen bevæger et mindre lavtryksområde sig ind over Sydskandinavien og giver mest skyet vejr med byger og tiltagende, vestlig vind. Op til påsken trænger et noget mere saftigt frontsystem med regn ind over landet fra vest. Det vil fra midt på ugen frem til og med Langfredag nok give temmelig køligt, ustadig og til dels blæsende vejr. I et par døgn kan vi få en del regn og lokalt måske ovenikøbet slud eller sne. Temperaturen ventes først på ugen at ligge mellem 5 og 9 grader, men i forbindelse med det mere ustadige vejr kan temperaturen falde til mellem 2 og 6 grader. Fra Påskelørdag og resten af påsken bliver der efterhånden plads til en højtryksryg. Det øger solchancerne og sender en tør og kølig luftmasse ned over landet fra nordlige retninger. Med solens tiltagende magt kan vi dermed igen lokalt nå op i omegnen af de 10 varmegrader, mens nattefrosten bliver mere udbredt end først på ugen. 

Uge 14 og 15:
Prognoserne bliver mere usikre, men generelt fortsætter det kølige vejr. I perioder kan der opbygges højtryksrygge, som giver gode solchancer, men også udbredt nattefrost. Men lavtryk med mild luft vil også kunne nå frem til Danmark fra vest eller sydvest. I så fald kan vi få både regn, slud og måske sne. De typiske dagtemperaturer vil generelt ligge mellem 5 og 10 grader, i perioder dog noget køligere. 

I gennemsnit ser de to uger ud til at blive 1-2 grader koldere end normalt, mens nedbørsmængderne bliver ret normale for årstiden, hvilket kun betyder op til ca. 10mm per uge, da vi snart er inde i den normalt set tørreste perioden på året.

Sæsonprognose

Onsdag den 14. marts 2018
Sæsonprognose

April:
Efter en kold senvinter, vil foråret endelig komme til Danmark i løbet af april. Måneden starter køligt med dagtemperaturer typisk op mellem 5 og 12 grader, mens temperaturen om natten oftest når ned omkring eller noget under frysepunktet. Men i den anden halvdel af måneden bliver det mildere, og vi får efterhånden typiske dagtemperaturer op mellem 10 og 15 grader, og på dage med solskin burde vi komme op mellem 15 og ca. 20 grader. Vi slipper ikke helt fra nattefrosten, men den kommer efterhånden mere sjældent. Perioder med højtryk i nærheden af landet vil give os flere dage med tørt og solrigt vejr, men i perioder presser mild luft sig på, og vi får regn og ustadigt vejr. Nedbørsmængderne ser ud at blive normale eller måske noget højere end normalt. April er dog årets tørreste måned og i gennemsnit er der i de seneste 10 år kun faldet ca. 30 mm nedbør. Med en kold indledning og en mildere afslutning ser måneden som helhed ud til at blive normal, eller kun lidt koldere end normalt.

Maj og juni:
Prognoserne bliver efterhånden mere usikre, men der er tendens til lidt mere nedbør end normalt i både maj og juni. Det er normalt, at nedbørsmængder stiger når vejret bliver varmere, og varmen giver mere ustabilt vejr med risiko for kraftigere byger. Gennemsnitsnedbøren i maj ligger på 59mm og i juni på 64mm, men med risiko for kraftige byger kan nedbøren blive ujævnt fordelt.

I maj er der en tendens til højtryk og varmluft over Østeuropa, mens lavtryk og køligere luft vil ligge i nærheden af De Britiske Øer. Det kan medføre, at vi i perioder får sommervarm luft ind over landet fra syd eller sydøst, men det vil sandsynligvis også medføre en større risiko for kraftige byger og torden. Ellers skal vi nok regne med mere vekslende og noget ustabilt majvejr. I gennemsnit synes der ikke at være nogen tendens til afvigelser fra den normale månedstemperatur for hverken maj eller juni. Afhængig af hvor ofte vi får perioder med varme, kan maj dog overraske positivt.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Vejrkort
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Få mere information om grafikken. Læs mere

Farvandsudsigter
Østersøen omkring Bornholm
Vestlige Østersø
Bælthavet og Sundet
Kattegat
Skagerrak
Fisker
Tyskebugt