Danmark

Landsudsigt
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsigt udsendt den 15. januar 2019 gældende til og med uge 6 (10. februar)

I løbet af næste uge ser Kong Vinter for alvor ud til at holde sit indtog og vil næppe give slip lige foreløbig. Dermed er der lagt op til en længerevarende kuldeperiode, der ventes at strække sig godt ind i februar. Når vinden går i det østlige hjørne og fronter holder sig pænt på afstand af landet, vil det især være østvendte kyster og Østersøområdet, der må holde for med snebyger. Omvendt kan større dele af landet dog også få mere udbredt sne eller slud, når fronter og lavtryk trænger sig på. Hvor meget sne der kommer, er på sigt endnu usikkert, men på den kortere bane kan udviklingen følges i landsudsigten ovenfor. Med de variationer der nu engang forekommer i vores omskiftelige, danske vintervejr, er der dog også plads til forbigående mildere indslag. På denne årstid vil dette typisk ske, når vestenvinde formår at presse kulden tilbage mod øst og give os nogle dage mere gråt og vådt vejr med udbredt dis eller tåge.

Først på uge 4 fjerner et højtryk nær landet sig langsomt mod øst, og fronter med mildning presser på fra vest. Om de i første omgang formår at lægge sig ind over landet og holde temperaturene oppe omkring de 5 varmegrader kan ikke udelukkes, men efterhånden ventes de dog at gå i stå over Nordsøen. Dette medfører en tiltagende østenvind med typiske dagtemperaturer, der efterhånden falder til omkring frysepunktet. Krydrer vi dette med en stedvis op til hård vind, skal man påregne et kuldeindeks på 10 til 15 minusgrader, så der er god grund til at finde det varme vintertøj frem. Der bliver både perioder med solskin og skyer. Vi kommer nok først til at se vinterlige byger fra midt på ugen, mens det senere på ugen er mere usikkert, om fronter med nedbørsområder i blandet form kan nå ind over os fra vest. De typiske nattemperaturer ventes efterhånden mest mellem 2 og 6 graders frost.

I uge 5 ventes vi overvejende at befinde os i ”dybfryseren” med temperaturer omkring- eller lidt under frysepunktet samt udbredt nattefrost. Lokalt kan vi nå ned omkring 10 minusgrader især de steder, hvor der måtte være faldet sne, og det bliver stille og klart. Ellers ventes de atlantiske lavtryk, som allerede fra midt i uge 4 tager en bane ned over Sydeuropa og her give meget ustadigt vejr, mest at holde sig syd for os. I enkelte tilfælde kan de dog tage en tur mod nord, hvilket medfører en øget risiko for udbredt vinterligt nedbør og måske endda en snestorm. Der er dog også plads til mildere perioder når fronter presser sig på fra sydvest- eller vest. I så fald kan vi få temperaturer op mellem 2 og 5 grader og udbredt dis eller tåge.

I uge 6 bliver udsigten tiltagende usikker, men for nuværende er der ikke meget som tyder på at Kong Vinter giver slip. Trykfordelingen vil fortsat være sådan, at lavtryksaktivitet vil dominere Sydeuropa, mens et omfattende højtryksområde dominerer fra Grønland over Nordskandinavien til Sibirien. Vi må derfor indstille os på stort set samme, vinterlige forhold som beskrevet i uge 5 med nogenlunde uændrede temperaturer.

For hele perioden kommer vi til at se lidt mindre nedbør end vi plejer, men med betydelige regionale variationer, hvor der sagens kan falde mere end normalt. Risikoen for en regulær storm er lidt mindre end normalt, mens det er noget mere sandsynligt med en snestorm. Hvad temperaturen angår, kan vi for landet som helhed regne med op mod et par grader koldere end normalt. 

Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen


Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år. Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til. 

Sæsonprognose

Udsendt 15. januar - gældende for februar, marts og april 2019

Februar ventes at blive temmelig vinterlig og ned til et par grader koldere end normalt. Generelt vil vi især i første halvdel af måneden se en del lavtryksaktivitet over Middelhavsområdet, mens højtryksrygge ventes at dominere i et bælte fra Grønland over Mellem- og Nordskandinavien til Sibirien. Det medfører meget af tiden, at ret kold luft vil have tendens til at strømme ind over os fra det kontinentale østlige hjørne. Vi vil derfor mærke dagstemperaturer omkring frysepunktet og om natten ned til omkring 10 graders frost. Lokalt derunder. I perioder kan mildere luft dog trænge ind over landet, oftest fra retninger mellem sydvest og nordvest, med regn og tøsne efterfulgt af diset gråvejr og stedvis tåge.

Døgntemperaturer indfinder sig omkring frysepunktet til omkring 5 graders varme. Hvor meget sne, der kommer, og hvor lang tid, den bliver liggende, er uklart og kan oftest først forudsiges op mod en uges tid før det sker. Der kan komme en omgang sne til hele landet, men en del vil nok smelte væk relativt hurtigt, så hvis man har planer om at bygge snemænd skal man være hurtigt ude. I de kolde perioder vil den sne, der kommer, være i form af lokale byger - især ved Østersøen og ved nordøstvendte kyster.

Kigger vi videre ind i marts ventes vores omkringliggende farvande at være blevet kølet betydeligt ned. Med en middeltemperatur, der statistisk kun er 2-3 grader lunere end februar, siger det næsten sig selv, at vi næppe kan forvente noget særligt markant forårsvejr med tocifrede varmegrader i den første halvdel af marts. Tværtimod skal man ikke lade sig overraske, hvis vintervejret fortsætter i nogenlunde samme skure som beskrevet ovenfor. En formildende omstændighed er dog den tiltagende solhøjde, som i højere og højere grad formår at smelte den sne, der måtte være kommet.

Generelt ventes temperaturene at få et lille nøk opad med de føromtalte 2-3 grader. Med en tidshorisont fra sidste halvdel af marts og videre ind i den anden forårsmåned april, kan prognoserne kun give et groft estimat af den videre udvikling. Som det ser ud nu, ventes foråret for alvor at banke på enten sidst i marts eller lidt inde i april. Når varmere luftmasser presser sig på, vil de sædvanligvis kunne give regn og ustadigt vejr efterfulgt af diset eller tåget vejr, indtil vandet er blevet varmet lidt op. Lidt afhængig af strømningsretningen kan der dog efterhånden komme flere og flere dage med god plads til solen. Det sker især, når vinden kryber om i det nordvestlige hjørne og luften tørres ud over de norske fjelde. I så fald vil vi mange steder kunne opleve tocifrede varmegrader og nyde det tilstundende forår efter den lange senvinter.

Samlet set ser perioden februar til april ud til at blive ned til 1 grad koldere end gennemsnittet for de sidste 20 år, hvor især februar og første halvdel af marts trækker ned. Det er dog ikke umuligt, at vi havner på et gennemsnitligt niveau, afhængig af hvornår mildere luftmasser for alvor formår at dominere. 

Af Langtidsmeteorolog Steen Hermansen
 

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år. Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til. 

Vejrkort
Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Få mere information om grafikken. Læs mere


Tidevandstabeller