twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 26. september 2017 gældende til og med uge 42 (22. oktober)

Vi får først ret lunt og tørt vejr, men i weekenden eller i starten af uge 40 slår det om til noget mere efterårsagtigt. Det betyder perioder med regn og blæst afbrudt af kortere perioder med sol og lunere vejr.

I denne uge (uge 39) dominerer et kraftigt højtryk over Finland, og vi ligger i en østlig strømning af ret lun luft. Sidst på ugen forskydes højtrykket lidt mod sydøst, og til weekenden nærmer fronter med regn sig Danmark fra vest. Det er dog usikkert, om fronterne når landet, eller om de går i stå over Nordsøen. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer.

I uge 40 ligger højtrykket over det vestlige Rusland, og lavtryk bevæger sig op mod Island og Norskehavet fra sydvest. De tilhørende fronter med regn passerer først på ugen landet fra vest efterfulgt af en højtryksryg. Højtryksryggen stabiliserer en overgang vejret, så nye fronter enten ikke når landet eller passerer i svækket form. Solen titter frem i perioder, og generelt ligger dagtemperaturen på 13 til 15 grader. Dog kan vi enkelte dage lokalt nå op på 17 grader. Overordnet for ugen ligger temperaturen lidt over det normale, mens nedbørsmængden ligger omkring det normale.

I uge 41 og 42 (skolernes efterårsferie) er vejrudviklingen som vanligt ret usikker. Prognoserne antyder dog, at vi får lavtryk og fronter ind fra vest - formentlig i svækket form. I så fald ligger vi i en vestlig eller sydvestlig strømning af ret mild luft med nedbørsmængder omkring det normale, mens temperaturen ender omkring eller lidt over det normale for årstiden.

Risikoen for en storm er lav de kommende fire uger, selv om det sagtens kan blive blæsende.

Risikoen for nattefrost er også lav de kommende fire uger, men den stiger, jo længere vi kommer ind i efteråret.

Forstå efterårsvejret

Vil du gerne forstå efterårsvejret bedre, så læs 'Vejrkorset - efterårsvejrets fire hjørner'.

Myreperspektiv på et særligt efterårsfænomen i skovbunden. Foto H. Ingstrup.

Efterårets himmel kan være så stor, så stor, når skyerne holder sig lidt i baggrunden. Foto Flemming Sørensen.

Sæsonprognose

Udsendt 13. september og gældende for perioden oktober-november 2017

Oktober kan kaste et par solskinsdage af sig samt risiko for enkelte nætter med let frost. Måneden forventes dog efterhånden at blive mest præget af lavtryk og fronter med regn som passerer fra vest. Det giver os omskifteligt og ustadigt efterårsvejr. Samlet set forventes omkring den normale nedbør for måneden, hvor hovedparten falder i den sidste halvdel. Temperaturen varierer sandsynligvis en del, men ender også samlet set omkring det normale.

I november forventes lavtrykkene at tage en lidt nordligere bane over Mellemskandinavien. Det betyder, at vind og vejr primært kommer til os fra det nordvestlige og vestlige hjørne. Fra nordvest får vi blomkålsskyer med sol imellem, men også regnbyger. Fra vest får vi regnvejrspassager efterfulgt af kortere perioder med pænere vejr. Generelt forventes temperaturen lidt over, hvad der er normalt, og nedbør omkring det normale. 

December er endnu for usikker til at sige noget præcist om, men som det ser ud nu, tyder det på at den samlet set bliver lidt varmere og vådere end normalt. Dette udelukker naturligvis ikke kortere, kolde indslag, hvilket formentlig vil være lidt mere sandsynligt i den sidste halvdel af måneden.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2017

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder