Kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt tirsdag den 2. februar gældende for de kommende fire uger (uge 5 til 8; 2. februar - 28. februar)

Det bliver mildt og temmelig vådt - i al fald de kommende to uger. Derefter er udviklingen meget usikker. Lige nu hælder det meste til, at den milde vejrtype fortsætter, men der også en pæn sandsynlighed for et frembrud af kold luft fra nord en gang i anden halvdel af februar.

Den milde, ustadige og blæsende vejrtype fortsætter i denne uge (uge 5). Dagtemperaturen havner omkring 5 grader, og nattemperaturen holder sig generelt på et par graders varme - en enkelt nat kan temperaturen dog falde ned til omkring frysepunktet. Følg løbende med i Landsudsigten for daglige opdateringer.

I uge 6 ser det ud til, at lavtrykkene stopper lidt over De Britiske Øer og Nordsøen. Fronter vil stadigvæk passere Danmark fra vest og sydvest, men de ser nu ikke ud at blive helt så kraftige. Derfor aftager risikoen for storm og kraftig kuling. Temperaturen ser ud at holde sig et par grader over normalen med døgntemperaturer, som svinger mellem frysepunktet og 5 plusgrader. Du kan se, hvad der er normalt, i grafikken nederst på siden.

Prognosen for uge 7 og 8 er mere usikker. Det mest sandsynlige er opbygning af et højtryk over Sydvesteuropa. Det betyder, at lavtrykkene generelt bevæger sig fra Nordatlanten op over Island og Norskehavet. I så fald får vi i Danmark fortsat mildt vejr med vind overvejende mellem sydsydvest og vest. Flere ret svage fronter vil passere landet fra vest, så nedbøren ligger nok stadigvæk lidt over normalen. Temperaturen holder sig formentlig også lidt over normalen. Der er dog et andet scenario, som er næsten lige så sandsynligt. Her får den kolde luft fra nord lov til at slå ned over Skandinavien en gang i anden halvdel af februar. Det betyder i givet fald en kold afslutning på den sidste vintermåned med temperaturer et par grader under det normale.

Temperatur-gennemsnittet for de kommende fire uger ender sandsynligvis på ca. 2 grader over det normale. Hvis det køligere scenarie for uge 7 og 8 bliver virkelighed, får det dog den samlede temperatur til at falde ned til omkring det normale.

Nedbør ser vi ud til at få noget mere af end normalt - især i de første to uger af prognosens løbetid.

Vind får vi masser af i uge 5, men når den er slut, skulle der kun være en ret lille risiko for vind af stormstyrke. Risikoen for snestorm er også ret lille, men kan ikke udelukkes i uge 7 og 8, hvis den kolde luft får lov til slå ned over landet.

Forstå vintervejret 

Vil du gerne forstå vintervejret bedre, så læs 'Vejrkorset - vintervejrets fire hjørner'.

Foto fra Almindsø ved Silkeborg af Michael Bernstorff.

Høj sol og højvande i Kramnitse søndag den 8. februar 2015. Foto Vagn Nielsen.
Foto Liselotte Kahns

3-månedersprognose

Udsigt udsendt den 13. januar gældende for februar, marts og april 2016.

Månederne februar, marts og april ventes som helhed at blive vådere og mildere end normalt.

Lavtryk og fronter vil generelt bevæge sig fra Atlanten mod nordøst eller øst på en typisk bane via De Britiske Øer og op over Skandinavien. Det giver Danmark en generelt sydvest- og vestlig strømning af ret mild luft, ustabilt vejr og passerende fronter.

Februar ser ud at blive overvejende mild og våd; sandsynligvis 1 til 2 grader over den normale temperatur. Du kan se, hvad der er normalt, på grafikken nedenfor. Vi kan dog opleve kortere perioder med vintervejr, hvor lavtrykkene passerer over eller lige syd om landet. Når det sker, er der chance for en del sne, som måske bliver efterfulgt af en kortere periode med vinterkoldt vejr og dermed dage til kælk, ski og snemænd. Dette er dog på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår det evt. sker, og hvor længe det så varer.

Bemærk: Når månedsprognosen ovenfor efterhånden overlapper med denne 3-månedersprognose, og i fald der er uoverensstemmelser, så er månedsprognosen det bedste bud, da den opdateres ugentligt.

Fra marts er udsigten mere usikker. Det mest sandsynlige er en temperaturer omkring normalen. Lavtrykkene kan i perioder tage ret sydligere baner over kontinentet og give os koldt og klart vejr, måske en overgang regulært vintervejr. Samlet set ser nedbørsmængden i marts ud at blive normal eller måske lidt over normalen.

For april er der ikke på nuværende tidspunkt tydelige tendenser til afvigelser fra normalerne for temperatur og nedbør. Måske kommer der lidt mere regn end normalt, men da april statistisk set er årets tørreste måned, betyder 'over normalen' ikke nødvendigvis de store mængder.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Liza Bech og Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2015

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder