twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt d. 18. juli 2017 gældende til og med uge 32 (13. august)

Prognoserne varsler et skifte i vejret hen over de næste 4 uger fra ustadigt vejr med blandet skyer, sol og regn, til noget mere roligt, tørt og solrigt vejr. Et skifte der giver store usikkerheder i prognoserne, men indikerer en august måned der efterhånden viser sin varmere og mere solrige side frem.        

I uge 29 passerer en højtryksryg landet fra vest med sommerligt vejr onsdag. Et lavtryk vil presse sig på fra vest og fra torsdag give regnvejrspassage, efterfulgt af noget skyet vejr med regn og byger af og til, hvilket resulterer i en noget våd sidste halvdel af ugen. I gennemsnit bliver ugens temperatur lidt under den normale, hvilket her i juli betyder omkring eller lidt over 20 grader i dagtimerne. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer.     

I det meste af uge 30 vil et lavtryksområde cirkulere meget tæt på Danmark, og give mere nedbør end normalt samt flere skyer. Planlægningen vil være svær, da vejrudsigterne kan komme til at ændre sig og hvor store regionale forskelle kan forekomme, da især regnmængden vil være ujævnt fordelt over landet. Dagtemperaturen vil typisk være omkring 20 grader, hvilket er et par grader under normalen.

Uge 31 er vi i et vejrskifte. Det ser ud til, at vi får en tørrere, men en noget skyet uge med lidt lavere temperaturer end normalen, typisk op omkring 20 grader. Trods tendensen til noget mindre nedbør end normalt, kan risikoen for hidsige byger ikke udelukkes.         

I uge 32 giver prognoserne, udtryk for optimisme om sommervejr, vel vidende usikkerheden altid er meget stor 4 uger frem i tiden. Selvom august måned normalt er Danmarks vådeste måned, har prognoserne tendenser til et skifte til mere roligt, solrigt og tørt vejr i forhold til normalen. Temperaturen forventes omkring normalen over hele døgnet, hvilket ikke udelukker varme dage med over 25 grader.      

Forstå sommervejret

Vil du gerne forstå sommervejret bedre, så læs 'Vejrkorset - sommervejrets fire hjørner'.

Foto Kaare Weismann

Foto @many

Foto Paul Christiansen

3-måneders-prognose

Udsendt 11. juli og gældende for perioden august - september 2017

Først halvdel af august ser ud til at blive domineret af ustabilt sensommervejr med temperaturer, der ligger noget under det normale for årstiden. Fra midt på måneden ser vejret ud til at blive mere stabilt med mere sol, og det bliver varmere. Samlet set ser måneden ud at blive tørrere end normalt, og temperaturen vil ligge omkring eller lidt over det normale.  

september ser det stabile vejr ud til at fortsætte og dominere store dele af måneden, dog vil der også komme perioder med mere ustabilt vejr og fronter vestfra. Samlet set ser måneden ud til at blive noget tørrere og varmere end normalt.

Oktober kan starte, hvor september slap med overvejende tørt og stabilt vejr. I løbet af måneden bliver det mere ustabilt, når lavtryk og fronter passerer ind over Danmark og Skandinavien vestfra.      

Sæsonprognosen er normalt forbundet med store usikkerheder. Det er ikke muligt at præcisere timing og varighed af de forskellige vejrtyper. Som vejrprognoserne antyder her først i juli, er der dog tegn på, at perioden august til oktober som helhed bliver tørrere end normalt og med temperaturer, der ligger lidt over det normale. 

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2017

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder