Kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsendt tirsdag den 24. marts 

Den ustadige vejrtype i indeværende uge (uge 13) ser ud til at fortsætte ind i påskeugen. Samlet set bliver det derfor en ret blæsende og våd påskeuge, vi går i møde. Men derefter er der udsigt til mere normalt forårsagtigt vejr - om end den rigtige varme endnu lader vente på sig.

Udsigten

I uge 13 passerer svage lavtryk og fronter, men fra søndag og i påskeugen (uge 14) ventes meget ustadigt og blæsende vejr, når flere dybe lavtryk passerer lige nord om landet og i perioder giver kuling fra vest mange steder. Faktisk er der risiko for, at vinden lokalt når stormstyrke. Det vil nok også føles ret køligt, og enkelte dage kan der komme byger af slud eller hagl, hvor temperaturen kan falde til kun nogle graders varme. Generelt holder temperaturen sig dog mellem 6 og 10 grader i dagtimerne og mellem 2 og 5 graders varme om natten. Takket være den blæsende vejrtype er risikoen for nattefrost ret lille.

Påsken ser ud at begynde ustadig med meget blæst og regn, men i løbet af weekenden kan vejret begynde at stabilisere sig en smule. Tendensen er i hvert fald, at når vi kommer ind i uge 15 aftager lavtryksaktiviteten, og vi får mere stabilt vejr med ret rolige vindforhold.

Der er altså en tendens til mere højtrykspræget vejr med solchancer i uge 15. Vinden vil fortsat mest komme fra vestlige retninger, og der kan passere en del svage fronter med skyer og lidt nedbør. Temperaturen stiger dog en smule til ca. 10 grader i dagtimerne. Får Solen lov til at dominere, kan vi enkelte dage sagtens komme op i nærheden af 15 grader. Nattemperaturen holder sig fortsat et stykke over frysepunktet, men klarer det op, kan der lokalt forekomme let nattefrost.

Prognosen bliver mere usikker i uge 16, men der er en svag tendens til højtrykspræget og ret solrigt vejr med lidt stigende temperatur. Et par svage fronter med skyet vejr og lidt regn kan dog også nå landet vestfra. 

Sol og forårsstemning ved Moesgaard syd for Aarhus den 8. marts 2015. Foto Liselotte Kahns. Klik for større version.

Sol og forårsstemning ved Moesgaard syd for Aarhus den 8. marts 2015. Foto Liselotte Kahns. Klik for større version.

Sol og forårsstemning ved Moesgaard syd for Aarhus den 8. marts 2015. Foto Liselotte Kahns. Klik for større version.

Tremånedersprognose for april, maj og juni

Udsendt tirsdag den 10. marts

De kommende tre måneder ser som helhed ud til at blive lidt varmere end normalt. Nedbørmængden rammer sandsynligvis normalen - eller lidt over.

I april måned tager de atlantiske lavtryk fortsat mest nordlige baner. Dette medfører overvejende mild luftstrøm fra mellem syd og vest. Flere ret svage fronter passerer Danmark vestfra, men vil oftest kun give små mængder regn. April er også gennemsnitlig set årets tørreste måned (med kun 37 mm over landet i gennemsnit). Mellem frontpassagerne vil der også være plads til højtryksrygge med sol. Dagtemperaturerne stiger fra knap 10 grader til omtrent 10 til 15 grader i løbet af måneden, og mod slutningen af måneden burde vi kunne nå 20 grader enkelte dage. Nattemperaturen holder sig mest mellem 0 og 5 grader i første halvdel af måneden - med risiko for let nattefrost. I den anden halvdel stiger den generelt til over 5 grader i takt med at risikoen for nattefrost aftager.      

Maj måned ser ud at blive lidt vådere end normalt, mens temperaturen sandsynligvis kommer til at ligge tæt på normalen. En del svagere lavtryk eller fronter kommer sandsynligvis ind over landet fra sydvest med kortvarige perioder af højtryksrygge indimellem. Dagtemperaturen stiger fra omtrent 10 til 15 grader i starten og op til omkring 20 grader mod slutningen af måneden. Nattemperaturen holder sig mest mellem 5 og 10 grader i starten men stiger efterhånden til omkring 10 grader.

Prognosen for juni måned er mere usikker. Der er endnu ikke noget, som tyder på store afvigelser i forhold til normalen. I nogle langtidsprognoser skønnes en svag tendens hen imod lidt højere temperatur end normalt, mens nedbørmængden mest hælder til normalen. Der vil nok være færre fronter, der passerer, men til gengæld øges risikoen for kraftige regnbyger. Sandsynligheden for perioder med stabiliserende højtryksrygge ser også ud til at øges. I gennemsnit vil det komme til at betyde dagtemperaturer op til 20 grader og nattemperaturer primært mellem 10 til 15 grader.         

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 2014.

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.