twitter google+ facebook

Prognose for kommende måned og sæson

Månedsprognose

Udsigt udsendt den 18. oktober gældende frem til og med uge 45 (18/10 – 13/11)

Et kraftigt højtryksområde har domineret vejret i oktober. Det næste stykke tid befinder det sig fortsat nord og øst for Danmark, mens flere lavtryk dominerer over kontinentet. Lavtrykkenes fronter giver regn i perioder, og vi må generelt indstille os på en del skyer, køligt vejr samt overvejende østenvind. Sidst på måneden eller først i november slår fronter med mildning formentlig igennem. Lidt inde i november ser der dog ud til at blive bedre plads til Solen, i forbindelse med at vinden formentlig går lidt hyppigere rundt i det nordlige hjørne.

I denne uge (uge 42) får vi fortsat mest skyet eller diset vejr med overvejende let til frisk eller stedvis hård vind fra øst- og nordøst. Temperaturen falder langsomt, så vi i weekenden typiske havner mellem 7 og 10 grader. Dette, i kombination med vind og regn eller byger, får givetvis vejret til at føles ganske køligt og efterårsagtigt. Alt i alt ender vi nok 1 grad under normaltemperaturen. Følg løbende med i Landsudsigten for detaljer og daglige opdateringer.

I begyndelsen af næste uge (uge 43) dominerer højtryksområdet stadig nord og øst for Danmark, og vejrtypen forbliver dermed stort set den samme: gråt, diset og med vinden i det østlige hjørne. Dog ser det ud til, at temperaturen får et lille nøk opad, så vi flere steder når 10 til 13 grader. Dog ender ugen nok trods alt 1 til 2 grader under normalen.

Fra sidst i uge 43 eller første i uge 44, som indleder november, ventes de atlantiske lavtryk at bevæge sig ind over Norskehavet og Mellemskandinavien fra vest. De tilhørende fronter passerer efterhånden Danmark, så vi får blæsende, ustadigt og til tider regnfuldt vejr. Dog bliver der bag fronterne også bedre plads til opklaring og solskin, sammenlignet med hvad vi oplevede i oktober. Prognoserne er dog tiltagende usikre, især hvad angår timingen af det forventede omslag til vestenvind. Temperaturen ændrer sig næppe betydeligt, og nattefrost skal vi endnu kigge langt efter.

Senere på ugen eller i uge 45 er der tegn på, at et større højtryksområde bygges op syd for Island og vest for De Britiske Øer. Det sender i så fald vinden hyppigere rundt i det nordvestlige eller nordlige hjørne. Det kan betyde bedre plads til Solen, men det baner også vejen for lidt køligere luftmasser, så vi typisk havner mellem 5 og 10 grader. I forbindelse med opklaringer og svag vind er der desuden risiko for nattefrost i de indre dele af landet. Risikoen for en efterårsstorm ser ikke ud til at være væsentligt forhøjet i forhold til normalt, men i tilfælde af en uddybelse af lavtryk, der bevæger sig fra Mellemskandinavien mod øst eller sydøst, kan det dog ikke helt udelukkes. Gennemsnitligt havner uge 44 og 45 formentlig 0 til 1 grader under normalen

Samlet set ventes middeltemperaturen for hele perioden at havne omkring 1 grad under normalen, mens nedbørsmængden ser ud at blive lidt under den normale. 

Nederst på siden kan du se, hvad der er normalt for årstiden.

Forstå efterårsvejret

Vil du gerne forstå efterårsvejret bedre, så læs 'Vejrkorset - efterårsvejrets fire hjørner'.

Fantastisk solnedgang fotograferet af Liselotte Kahns. Klik for stort foto

Foto Liselotte Kahns. Klik for stort foto

Foto Marianne Nysted. Klik for stort foto

Henning Olesen stod bag kameraet, da måneformørkelsen fandt sted 17. september 2016. Klik for stort foto

Tremånedersprognose

Udsigt udsendt den 12. oktober gældende for perioden november 2016 til januar 2017

Det er endnu for tidligt at lave en detaljeret prognose for den kommende vinter, men i de seneste prognosekørsler er der fra december tegn på højere end normalt lufttryk over det nordligste Europa og Islandsområdet. Til gengæld er trykket lavere end normalt fra Azorerne til Vesteuropa og Middelhavet. Hvis den prognose holder, betyder det en svækkelse af jetstrømmen. En svag jetstrøm øger sandsynlighed for blokerende højtryk over det nordligste Europa og Sibirien. I den vejrsituation forekommer hyppige frembrud af kold luft fra nord eller nordøst ned over Danmark.

Efter en længere periode domineret af højtryk nord for Danmark med østlige eller nordlige vinde og tørt og lidt køligt vejr kommer der sandsynligvis et skift til en vestlig, vådere og mildere luftstrømning i november. Lavtryk ser efterhånden ud til at passere Nordvesteuropa fra vest og sydvest typisk med ustabilt, regnfuldt og mildt vejr. Temperaturen bliver nok i gennemsnit omkring en grad over den normale, mens vi samlet set får lidt over den normale mængde nedbør.   

Fra december tiltager usikkerheden i prognosen, men der er svage tegn på højtryk nord for Danmark. I så fald forekommer hyppigere frembrud af kold luft fra nord eller nordøst ned over Danmark. Fronter nærmer sig fra sydvest eller syd, men hvis højtrykket i nord er stærkt nok, og kold luft dækker Skandinavien, kan fronterne stoppe op, og nedbøren falder så som sne. I de tilfælde, hvor højtrykket ikke bygges op over Nordskandinavien eller er svagt, passerer fronterne Danmark og Skandinavien fra sydvest med regn og mildt vejr. I gennemsnit får vi sandsynligvis omkring de normale nedbørsmængder og en temperatur omkring eller noget under den normale.

I januar er der mulighed for højtryksblokeringer over Nordeuropa med udbrud af kold luft fra nord eller nordøst ned over Danmark. Lavtrykkene og den milde luft kan så i længere perioder befinde sig langt vest for landet og sågar vest for De Britiske Øer. Prognosen er dog stadig meget usikker. Nedbøren bliver sandsynligvis omkring eller måske lidt under den normale. Temperaturen ser ud at blive normal eller en del under den normale, og der er potentiale for betydeligt koldere vejr end normalt.

Risikoen for et stormvejr tiltager i november, men derefter falder risikoen efterhånden i løbet af december.

Du kan se, hvad der er normalt, nedenfor.

En nedbørdag er i 10 års normalen antallet af dage hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere. For 30 års normalerne er det antallet af dage hvor der falder 1 mm nedbør eller mere. Siden 2002 er antallet af solskinstimer blevet observeret ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf som tidligere.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 2016

Medier kan kontakte energi- og erhvervsmeteorologerne via DMI's pressekontor på telefon 39 15 75 09.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder