DMI's organisation

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Instituttet er organiseret i en funktionsbestemt struktur med et antal linjeafdelinger.

Kontakt afdelingerne


Direktion

Direktør Marianne Thyrring

Ressourcedirektør Karl Hansen, Projektdirektør Anne Højer Simonsen , Faglig direktør vakant

Stabsfunktioner

Sekretariatschef Jens Peter Bang

Økonomichef Jeanet E. Larsen

HR-chef Lars Harder

Kommunikationschef Pia Svejgaard Pedersen

IT

CIO Thomas Kjellberg Christensen

Tina Kaas Hansen

Kim Roland Rasmussen

Forskning og Udvikling

Afdelingschef Katrine Krogh Andersen

Ulrik Korsholm

Ole Krarup Leth

Operation

Afdelingschef Carsten Simonsen

Kenneth Henriksson

Ole Kristensen

Nicolai Kliem

Samarbejde og Innovation

Afdelingschef Peter Skovgaard Rasch

Mona Møller Pedersen