DMI's organisation

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Klima-, Energi og Bygningsministeriet.

Instituttet er organiseret i en funktionsbestemt struktur med et antal linjeafdelinger.

Kontakt afdelingerne