DMI's organisation

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution under Klima-, Energi og Bygningsministeriet.

Instituttet er organiseret i en funktionsbestemt struktur med et antal linjeafdelinger.

Kontakt afdelingerne

Direktion

Direktør Marianne Thyrring

Vicedirektør Peter Aakjær

Vicedirektør Karl Hansen

Stabsfunktioner

Sekretariatschef Jens Peter Bang

Økonomichef Jeanet E. Larsen

HR-chef Lars Harder

Kommunikationschef Pia Svejgaard Pedersen

IT

Afdelingschef Thomas Kjellberg Christensen

Kenan Vilic

Kim Roland Rasmussen

Forskning og Udvikling

Afdelingschef Katrine Krogh Andersen

Ulrik Korsholm

Ole Krarup Leth

Operation

Afdelingschef Carsten Simonsen

Kenneth Henriksson

Ole Kristensen

Nicolai Kliem

Samarbejde og Innovation

Afdelingschef Peter Skovgaard Rasch